Dowload

STT DANH  MỤC DOWNLOAD PHẦN MỀM – HOTLINE: 0977.699.297
 1 PHẦN MỀM MÁY TUẦN TRA BẢO VỆ DATHACO GS-9000 – GS-9800 Download
 2 PHẦN MỀM MÁY TUẦN TRA BẢO VỆ GS-6000C ,GS-7000C,-GS-9000E Download
 3  PHẦN MỀM CHẤM CÔNG MITACO 5V2 ( BẢN VÁ LỖI) Download
 4  PHẦN MỀM MÁY TUẦN TRA PIN SẠC Download
 5  PHẦN MỀM CHẤM CÔNG TIẾNG ANH -TIME ATTENDANCE Download
 6  DRIVER MÁY TUẦN TRA BẢO VỆ FULL Download
 7  PHẦN MỀM MITAPRO-V2 ACCESS Download
 8  PHẦN MỀM MITAPRO-V1 SQL Download
 9  HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÁC LOẠI MÁY Download
 10  PHẦN MỀM CHẤM CÔNG WISE EYE V5.1 ( OFFLINE) Download
 11  PHẦN MỀM CHẤM CÔNG WISE EYE ON39 Download
 12  DATA SQL SERVER WISE EYE ON39 Download
 13  DATA SQL WISE EYE V5.1 Download
 14 Download
 15 Download
 16 Download
 17 Download
 18 Download
 19 Download
 20 Download
 21 Download
 22 Download
 23 Download
 24 Download
 25 Download
 26 Download
 27 Download
 28 Download
 29 Download
 30 Download
 31 Download